Sürdürülebilir Standartlar

Kalite Güvence Sistemi

Bee Gurme olarak toplam kalite yönetiminde üretim kalitesini etkileyebilecek tüm faktörleri ve bu faktörlerin birbirleriyle olan etkileşim süreçlerini inceleyerek, uygulanması gereken politikayı oluşturup, işleyişe geçiririz. Kalite güvence faktörleri için uyguladığımız sistemi, şu alt başlıklar altında özetleyebiliriz:

İnsan Kaynakları
Personel Eğitimi
Personel Sağlığı
Mekânların Hijyeni
Satın Alma
Mutfak
Üretim Süreçleri
Sunum