Hep Daha iyiye...

Personel Eğitimi

Sistem gereklerinin tam olarak yerine getirilebilmesi ve devamlılığının korunabilmesi için, uygulanması gerekenler sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatarak tüm personelimizin bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız.

HACCP TS 13001 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin temel prensiplerinden biri de, personelin eğitilmesi esasına dayanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, periyodik olarak Yeditepe Üniversitesi uzmanları tarafından düzenlenen eğitimlerde çalışanlarımız;

  • Mutfak hijyen ve sanitasyonu,
  • Kişisel hijyen, mikrobiyolojik risk faktörleri ve bunları önleme yolları,
  • Mal kabul, depolama ve muhafaza kuralları,
  • Üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, hijyen zincirini bozan faktörler ve bunları önleme yolları, genel temizlik ve dezenfeksiyon kuralları,
  • Gıda güvenliği sisteminin insan sağlığına faydaları, toplam kalite ve toplam kaliteyi etkileyen faktörler,
  • İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, iş sağlığı ve güvenliği açısından alınan önlemler ve uygulama esasları,
  • Üretim faaliyetlerimizin, çevreye olan etkileri, çevre koruma bilinci gibi eğitimler alırlar.