Bugünümüz, Yarınımız; Sözümüz

Değerlerimiz

Bee Gurme, yazıya geçirilerek standart haline getirilmiş yüksek kalite ve etik değerlere bağlılık ilkelerini benimsemiştir.

Bee Gurme olarak biz:

 • Malzeme tedarikinden sofraya kadarki tüm süreçlerde doğru ölçüm ve denetim mekanizması ile ürünün lezzetini, besin değerini korur ve her aşamada gıda güvenliği koşullarını yerine getiririz.
 • Tüketicimizi ve tedarikçimizi bilinçlendirme misyonuyla, uluslararası standartları takip eder, gereken tüm yasal mevzuatları eksiksiz uygularız.
 • Kalite anlayışımızı ilke edinen tedarikçi firmalarla uzun dönemli, uygun maliyetli anlaşmalar yaparak, hammadde kalitesini yüksek tutarak standardize ederiz.
 • Türketici memnuniyetini etkileyen faktörleri tanımlayıp ölçerek sistemimizin performans analizi için her türlü çabayı gösteririz.
 • Mevcut yasaların, yönetmeliklerin ve standartların gereklerini tam olarak karşılarız.
 • Değişen piyasa koşulları doğrultusunda sektörün gereklerini yerine getirmek amacıyla son teknolojiyi de yakından takip ederek, kalite yönetim sisteminde sürekli gelişim sağlarız. 
 • Ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlar oluşturmayı ve bu doğrultuda lider konuma gelmeyi hedefleriz.
 • Çalışanlarımızın kişisel becerilerini daha üst düzeylere taşımak için eğitimler düzenleyip toplam kaliteye daha etkin katılımlarını sağlayarak, ekip olma ruhunu geliştiririz.
 • İnsan sağlığına verdiğimiz önem ile iş sağlığı ve güvenliğini her işin önünde tutarak, çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlamakta; iş kazalarını, yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaç ediniriz.
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız. 
 • Gıda güvenliği yönetim sistemleri ve kalite yönetimi için zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesi ve operasyonel ön gereksinim programları ile ortadan kaldırırız.

Bee Gurme olarak kaynaklarımızı bu sistemlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kullanmak; kalite standartlarımızın gereği, vicdani sorumluluğumuz ve geleceğe ilişkin sözümüzdür.