fon32


Norovirus enfeksiyonu hakkında bilinmesi gerekenler!

 

Son günlerde ilgili kurum ve kuruluşların hizmet noktalarında ishal ve karın ağrısı şikâyetinde artışlar ve günlere yayılım gösteren bu şikâyetlerin “Norovirüs” belirtileri olduğu gözlemlenmektedir.

Kurum genelinde hastalığın yayılmaması için Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri ilgili bölüm hocalarımızın aldığı tavsiye yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanacaktır.

Alınan önlemler:

  • Salata bar ve benzeri ünitelerdeki ürünlerin mutfak personeli tarafından dağıtımının yapılması

  • Tüm menülerden risk yaratacak ürünlerin çıkarılması

  • Ağız, dışkı ve benzeri nedenler düşünülerek, istasyonlarda personel bulundurulması ve çatal-bıçak gibi benzeri ekipmana birden fazla kişinin temasının engellenmesi

  • Haftalık yapılan temizlik periyodunun günlüğe, aylık yapılan temizlik periyodunun da haftalığa çevrilmesi

  • Güne başlarken personelin ateş ölçümünün yapılması

T.C. HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Başkanlığı 

Norovirüs nedir?

Tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumludur. Hastalık bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları, açık ve kapalı toplulukları etkileyebilmektedir. İshal şikâyetleri ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık %20’inden norovirüsler sorumludur. Norovirüsler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının %60-85’ini oluşturmaktadır.

Nasıl bulaşır?

Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olup kusmukla da olabilir. Bulaşma sıklıkla yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restoranlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içi bireylerde görülmekte ve bu gruplarda salgınlar yapabilmektedir. Norovirüs salgınları genellikle kişiden kişiye temas, kirlenmiş su ve gıda ile oluşmaktadır.

Belirtiler nelerdir?

Kuluçka süresi 18-72 saattir. Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlayan karın ağrısı görülür. Genel olarak isal ve kusma beraber bulunur. Hastada günde 4-8 kez, kansız mukussuz orta miktarda dışkılama görülür. Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş (37,5 0C) olabilir. Sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler 24-72 saat devam eder. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir. 

Tanısı nasıl konur?

Klinik belirtilerinin yanı sıra hastalığa özgü laboratuvar yöntemleri ile yapılan inceleme sonucunda tanı konulur.

Tedavisi nasıldır?

Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarında hastalığa özgü tedaviler uygulanmaktadır.

Korunma yolları nelerdir?

Su ve gıda kaynaklarının kirlenmesini önleyici önlemler alınmalıdır. Norovirüslerin henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur. 

Kimler riskli gruptadır?

Hamile ve emziren kişilerin hasta olması durumunda derhal hekime başvurmaları, hekim onayı olmadıkça ilaç almamaları gerekmektedir.