Hepimiz için…

Covid 19 Önlemlerimiz

  • Okul yemekhanelerimizi doğal hava sirkülasyonu sağlayarak havalandırıyoruz.
  • Havalandırmanın desteklenmesi ve temasın azaltılması amacı ile tüm yemekhane kapılarını sürekli olarak açık tutuyoruz.
  • Yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına (Sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık adabı) sıkı bir şekilde uyuyoruz. Personelimiz yaptığı işe uygun kişisel koruyucu malzemeler (Maske, bone, eldiven vb.) kullanıyor.
  • Tüm çalışanların ve öğrencilerin yemekhane girişlerinde yemekten hemen önce ve yemekten hemen sonra el hijyenlerini sağlamaları için yemekhanedeki lavabo ünitelerimize ilave olarak yemekhane girişlerine el antiseptik stantları bulunuyor.
  • Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusunun hatırlatılması amacı ile yemekhane geneline uyarıcı afiş ve posterlerimiz bulunuyor.
  • Yemek saatlerimiz gruplara göre ayrı ayrı olacak şekilde planlanıp uygulanıyor.
  • Masaları ve sandalyeleri arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenliyoruz. 
  • Kişilerin her gün aynı masada yemek yemeleri için isim etiketli düzen kullanıyoruz.
  • Pandemi döneminde self servis yapmıyoruz.
  • Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek ve peçetelik bulundurmuyoruz.